תעלות ניקוז
תעלת ניקוז
תעלות ניקוז מוכנות למשלוח
תעלות ניקוז למקלחות חדר כושר בריכת גורדון
תעלות ניקוז נירוסטה + סל איסוף 8 צול
תעלות ניקוז + רשת מפרופיל נירוסטה - חזק מאוד
תעלות ניקוז כולל שיפוע וכניסות 2 צול
תעלות ניקוז כולל שיפוע
תעלת ניקוז 7.5 מטר